Hele Hjernen – Hele Barnet

Det er den danske version af The Whole Brain Child. Jeg er initiativtager til den danske udgave, jeg har oversat den og skrevet forordet. Læs med herunder – måske smitter min begejstring?!…

FORORD TIL DEN DANSKE UDGAVE

Overordnet set handler denne bog ikke blot om, hvordan du får lettere ved at opdrage dine børn på bedst mulig vis, den handler også om, hvordan du selv kan skabe dig det liv, du ønsker at leve; et meningsfuldt liv med dybe gensidige relationer og en grundlæggende sund selvfølelse. Du får altså hjælp til, hvordan du skaber et sådant liv for dig selv, for dine børn og for jer som familie.
Den primære grund til, at denne bog er et vigtigt supplement for os forældre og for fagfolk, der arbejder med forældre og børn, er, i min optik, at vi kan fordybe os i forældreskabet og børns behov og udvikling, som de fleste forældre jo gør, men at vi ikke kan nå i mål, førend vi begynder at forholde os til, hvad det er, vi selv bringer med ind i relationen. Det at kunne være den forælder, du ønsker at være i praksis, kræver en bevidsthed fra din side om, hvad din forforståelse er, hvad du selv er fyldt af, initierer, forventer, frygter osv., og netop dette understreges og forklares enkelt og lettilgængeligt i denne bog. At denne bevidsthed også vil komme dig til gode i alle dine andre interpersonelle interaktioner er en anden sag, men et herligt plus.
Jeg er selv, som psykolog og mor til to drenge, meget optaget af den neuropsykologiske forståelse og oplever, at denne bog har givet mig et indholdsmæssigt løft både fagligt og personligt. Desuden finder jeg det yderst sympatisk, at denne helhedstilgang så eksplicit tager udgangspunkt i grundlæggende kerneværdier som glæde, medfølelse, omsorg, samhørighed, mening og formål, etik og moral. Værdier som gerne måtte være mere fremtrædende i vores samfund.
At forfatterne desuden formår at formidle så omfangsrigt og kompliceret et materiale på en så uhøjtidelig og til tider morsom måde, der er lettilgængelig og praksisnær, er bestemt prisværdigt.
Jeg håber, I bliver lige så begejstrede som jeg. Rigtig god fornøjelse!

Mathilde Frandsen Kopp
Cand.psych. aut.


HER ER HISTORIEN OM TILVEJEBRINGELSEN AF BOGEN ‘HELE HJERNEN – HELE BARNET

For knap 3 år siden var jeg til min 2. Bruce D. Perry konference. Meget inspireret og entusiastisk omkring den neuropsykologiske tilgang dykkede jeg ned i artiklerne, der var udsendt ifbm konferencen, og faldt over noget af Daniel J. Siegels arbejde.

På daværende tidspunkt arbejdede jeg som psykolog i en Familiegruppe og manglede et bindeled til at integrere Perrys tilgang i relation til alle de børn, der ikke var på institution og kunne blive desensibiliseret via en kontinuerlig, rytmisk og nedregulerende kontakt. Hvordan kunne al denne vigtige viden om hjernens udvikling (båden dens sensitivitet og dens potentiale) integreres i et helt almindeligt familieliv?

Da fandt jeg ’The Whole Brain Child’, skrevet af Daniel J Siegel og Tina Payne Bryson og blev voldsomt begejstret.  Hele mit arbejde med overføring, Circle of Securitys Hajmusik, implicitte erindringer eller, hvad vi nu kalder det, at vores egen bagage bliver aktiveret i interaktion med andre mennesker, OG den neuropsykologiske tilgang bliver integreret i denne bog.

Derfor jeg blev mildest talt målløs over at denne bog, en New York Times bestseller, oversat til 20 sprog, IKKE fandtes på dansk.

Jeg kontaktede derfor Tina Payne Bryson, som satte mig i kontakt med deres redaktør. De var naturligvis også positive overfor at få lavet en dansk version, men kunne ikke sælge mig rettighederne som privatperson, der skulle et forlag med. Jeg kontaktede Klim, som også har udgivet ’Mindsight – Ny Videnskab Om Personlig Transformation’ af Daniel J. Siegel. De var med på ideen, og så skulle jeg ellers i gang med at oversætte og skrive forord.

Af forskellige årsager hos Klim, blev udgivelsen forsinket knap 1½ år, og der er sket meget siden den konference. Jeg har startet min egen klinik og bruger i udpræget grad bogen og interpersonel neurobiologi, som Siegel kalder sin tilgang, sammen med Circle of Security. Og det er bestemt ikke kun i relation til forældre eller institutionspersonale, for de strategier, som Hele Hjernen – Hele Barnet præsenterer, er yderst aktuelle i alle former for interpersonel interaktion, så det er både i almindelig samtaleterapi, supervision, coaching, ledertræning og undervisning, jeg anvender dem.

Der er heldigvis også kommet megen givtig litteratur om neuropsykologi i et udviklingsorienteret perspektiv i mellemtiden, men i min optik er denne bog stadig yderst aktuel! Hvilket jeg uddyber i forordet til bogen.