Fagpersonale

Pædagoger, Lærere, Socialrådgivere, Pædagogiske familierådgivere og kontaktpersoner m.m.

Arbejdsfelter

 • Familieanalyse
 • Familiedynamik (evt. genogram)
 • Børne udvikling – både udenpå/adfærd og indefra/psykisk og biologisk
 • Udvikling af langsigtede strategier for barnets udvikling
 • Forældresamarbejde – hvilken kommunikationsform kan lave et konstruktivt ’møde’ omkring barnet. Hvordan kan rådgiver bevare myndighed, og samtidig sikre et langsigtet samarbejde
 • Udvikling af forældrekompetencer (med afsæt i Circle of Security)
 • Udarbejdelse af handleplaner – så de er ressourceorienterede, men også har afsæt i de reelle udviklingsmuligheder
 • Modoverføring – hvordan sikre en neutral kommunikation, hvis rådgiver bliver ’ramt’ personligt, og kommunikationen er ved at ændre sig til noget subjektivt
 • Gruppedynamik – hvordan optimeres rådgivernes arbejdsplatform (gruppen) så der reelt er næring og sparring at hente i gruppen.

Fagligt udgangspunkt

 • Psykodynamisk
 • Tilknytningsteori og tryghedscirklen
 • Interpersonel neurobiologi
 • Positivt børne-/menneskesyn ud fra helhedsopfattelse

Med erfaring og viden fra en 4-års ansættelse som familiegruppepsykolog, hvor arbejdet bestod af:

 • Fagsupervision af teams/makkerskaber
 • Deltagelse i behandlingsmøder
 • Faglige strategimøder med ledelse
 • Udvikling af forældresamarbejde – både på tegnebræt som supervision til rådgivere, men også som deltager ved møder med forældre eller div. samarbejdsparter
 • Psykologforløb med forældre
 • Supervision af plejeforældre
 • Medvirken i udarbejdelse af realistiske handleplaner