Supervision af plejeforældre

  • 1 session a 1 time 1150 kr.
  • 1 session a 1½ time 1550 kr.

Supervision af fagpersonale

  • Grupper, 2 timer 2650 kr.
  • Grupper, 3 timer 3650 kr.
  • Individuelt, 50 min 1150 kr.

Afbudsregler

Er du nødsaget til at melde afbud, så gør det venligst i god til. Afbud gives senest kl. 12.00 dagen før aftalte tid pr. tlf., ellers betales fuldt honorar.

Bemærk, at afbudsreglerne gælder uanset årsagen til afbuddet, da jeg har reserveret tiden til dig og ikke kan nå at give tiden til en anden klient ved sent afbud. Jeg håber på forståelse og respekt for dette.