Ledere

Personlig ledelse er den del af ledelse som ikke er fag- eller branche-specifik eller sløret af det private. Grundstenen i din ledelsesprofil så at sige.

At være en god leder kræver social og følelsesmæssig intelligens, og det bliver mere og mere udbredt, at psykologisk tryghed er en afgørende ledelsesdimension.

Med afsæt heri, og med netop personlig ledelse som omdrejningspunkt, anbefaler jeg flg. arbejdsfelter:

  • Mentalisering (hvordan ser du dig selv udefra og andre indefra)

  • Hvad er tryghed og hvordan skabes et trygt miljø?

  • Kommunikation (her lærer du nogle grundlæggende kommunikationsprincipper, der øger chancen for, at du kommer rent igennem med dit budskab, og at dine medarbejdere føler sig hørt)

  • At ’se’/forstå dine medarbejdere for at kunne få dem til at ’shine og performe’

  • Forskellige former for tilgængelighed

  • Fokus på egne sårbarheder/triggere – også kaldet skygger/hajmusik – afgørende for at kunne implementere ovenstående

  • Hvilket ubevidst materiale bringer du med ind i relationen?

  • Positiv gennemslagskraft