Plejeforældre

Arbejdsfelter

 • Børne udvikling – både udenpå/adfærd og indefra/psykisk og biologisk
 • Familieanalyse – Indblik i biologisk families mønstre, som afsæt for forståelse af barnets udfordringer/behov/udviklingspotentiale
 • Familiedynamik (evt. genogram)
 • Udvikling af langsigtede strategier for barnets udvikling
 • Perspektivering/realitetstestning – Hvad er realistisk at opnå? Hvad kan forventes?
 • Forældresamarbejde – hvilken kommunikationsform kan lave et konstruktivt ’møde’ omkring barnet
 • Udvikling af plejeforældrenes refleksionsevner (med afsæt i Circle og Security)

Fagligt udgangspunkt

 • Tilknytningsteori og tryghedscirklen (Circle of Security)
 • Interpersonel neurobiologi
 • Psykodynamisk
 • Positivt børne-/menneskesyn ud fra helhedsopfattelse

Med erfaring og viden fra en 4-års ansættelse som familiegruppepsykolog, hvor arbejdet bestod af:

 • Psykologforløb med forældre
 • Supervision af plejeforældre (også projektplejefamilier)
 • Medvirken i udarbejdelse af realistiske handleplaner
 • Udvikling af forældresamarbejde – både på tegnebræt som supervision til rådgivere, men også som deltager ved møder med forældre eller div. samarbejdsparter
 • Fagsupervision af teams/makkerskaber
 • Deltagelse i behandlingsmøder
 • Faglige strategimøder med ledelse

Dvs. at jeg tilbyder en supervisionsform, der udspringer af, indgående kendskab til processen og arbejdsgangene forud for en anbringelse, samt det apparat, der kører sideløbende med en anbringelse (fx forældresamarbejde, samvær, børnesamtaler m.m.)